loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý trực thuộc Bộ, Ngành trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong mô hình tự chủ / Lê Thị Thanh Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Thanh Việt, Nguyễn Quyết Thắng

Tác giả : Lê Thị Thanh Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Thanh Việt, Nguyễn Quyết Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 152, [52] tờ : bảng, hình vẽ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.200959779

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Tài chính -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngân sách trường học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Tổ chức và quản lý trường học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Phân bổ và chi tiêu. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26990
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26991 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top