loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Đỗ Thị Lan Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Khánh, Vũ Đức Khiển

Tác giả : Đỗ Thị Lan Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Khánh, Vũ Đức Khiển

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 221, [56] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.5620959779

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giai cấp công nhân -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Giai cấp nông dân -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26987
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26988 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top