loading

Luận án, luận văn

Tôn giáo nội sinh mang tính cứu thế vùng Nam bộ / Tôn Thảo Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hảo, Nguyễn Quốc Vinh

Tác giả : Tôn Thảo Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hảo, Nguyễn Quốc Vinh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 306.6095977

Chủ đề : 1. Đời sống tôn giáo -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Tôn giáo -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- Nam Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Việt Nam -- Tôn giáo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26986
Đang xử lý kỹ thuật
Top