loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tôn giáo nội sinh mang tính cứu thế vùng Nam bộ / Tôn Thảo Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hảo, Nguyễn Quốc Vinh

Tác giả : Tôn Thảo Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Hảo, Nguyễn Quốc Vinh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 235, [62] tờ : bảng, tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 306.6095977

Chủ đề : 1. Đời sống tôn giáo -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tôn giáo -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 4. Việt Nam -- Tôn giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26984
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26985 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top