loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Nguyễn Thị Tri Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh

Tác giả : Nguyễn Thị Tri Lý ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 222, [56] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 303.480959779

Chủ đề : 1. Công nghệ -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nguồn nhân lực -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26978
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26979 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top