loading

Sách, tuyển tập

Lộc Ninh - Lịch sử và truyền thống : sơ thảo / Phòng Lịch sử Quân sự Quân khu 7, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng huyện Lộc Ninh biên soạn

Tác giả : Phòng Lịch sử Quân sự Quân khu 7, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng huyện Lộc Ninh biên soạn

Nhà xuất bản : k.n.]

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : [K.đ.

Mô tả vật lý : 151 tr. : bản đồ, hình ảnh ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1903
Đang xử lý kỹ thuật
Top