loading

Sách, tuyển tập

Ngược dòng : tiểu thuyết tư liệu / Ghigiecmô Atiax ; Quỳnh Dung dịch

Tác giả : Ghigiecmô Atiax ; Quỳnh Dung dịch

Nhà xuất bản : Tác phẩm mới

Năm xuất bản : 1979

Nơi xuất bản : [K.đ.]

Mô tả vật lý : 240 tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1902
Đang xử lý kỹ thuật
Top