loading

Sách, tuyển tập

Thơ Mười Chức : truyện thơ kể về cuộc đấu tranh đẫm máu ở Nọc Nạn / Huỳnh Ngọc Trảng sưu tầm và giới thiệu

Tác giả : Huỳnh Ngọc Trảng sưu tầm và giới thiệu

Nhà xuất bản : Mũi Cà Mau

Năm xuất bản : 1986

Nơi xuất bản : [Cà Mau]

Mô tả vật lý : 63 tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1898
Đang xử lý kỹ thuật
Top