loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu điều trị bệnh trĩ vòng theo phương pháp Toupet : Chuyên ngành : Phẫu thuật đại cương, mã số : 3.01.21 : luận án Tiến sĩ Y học / Lê Xuân Huệ

Tác giả : Lê Xuân Huệ

Năm xuất bản : 1999. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Y khoa Hà Nội ;

Mô tả vật lý : 149 tờ : tranh ảnh (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 617.555

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Trĩ -- Chẩn đoán. 3. Trĩ -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10933
Phục vụ đọc tại chỗ
Top