loading

Luận án, luận văn

Những yếu tố liên quan đến mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em đến 10 tuổi ở một số quận tại T.P. Hồ Chí Minh từ 1995 đến 1998 / Nguyễn Đỗ Nguyên

Tác giả : Nguyễn Đỗ Nguyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 198 tờ ; 29 cm

Số phân loại : 618.9291852

Chủ đề : 1. Bệnh xuất huyết ở trẻ em -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Dengue. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Sốt xuất huyết -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10842
Phục vụ đọc tại chỗ
Top