loading

Sách, tuyển tập

Các vị nữ danh nhân Việt Nam / Lê Minh Quốc

Tác giả : Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 278 tr. : tranh ảnh ; 23 cm

ISBN : 9786041173033

Số phân loại : 959.7092

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Việt Nam. 2. Nữ anh hùng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4317/2022
(14215/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4318/2022
(14215/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4319/2022
(14215/5)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 561/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 562/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top