loading

Sách, tuyển tập

Mấy vấn đề về nghệ thuật tác chiến chiến lược / Hoàng Minh Thảo

Tác giả : Hoàng Minh Thảo

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 54 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 355.47597

Chủ đề : 1. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2367/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2368/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top