loading

Luận án, luận văn

Chemical study on the constituents of the Vietnamese medicinal plants : panax vietnamensis and telosma procumbens: a thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences / Vo Duy Huan

Tác giả : Vo Duy Huan

Nhà xuất bản : Institute of Pharmaceutical Sciences. Faculty of Medicine, Hiroshima University ;

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Japan

Mô tả vật lý : iii,72 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Cam thảo -- Việt Nam -- Phân tích. 2. Cây thuốc -- Việt Nam -- Phân tích. 3. Luận án -- Nhật Bản. 4. Nhân sâm -- Việt Nam -- Phân tích.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 10891
Phục vụ đọc tại chỗ
Top