loading

Sách, tuyển tập

Dictionnaire de l'informatique = Dictionary of data processing / Claude Camille and Michel Dehaine

Tác giả : Claude Camille and Michel Dehaine

Nhà xuất bản : George G. Harrap ;

Nơi xuất bản : Lond. [etc.]

Mô tả vật lý : ; 22 cm

Số phân loại : 004.03

Chủ đề : 1. Xử lý dữ liệu điện tử -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Tham Khảo LV 692/89 (Vol.2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top