loading

Sách, tuyển tập

Tâm vấn cơ đốc hiệu quả / Gary R. Collins & Paul B. Lam ; Trịnh Chiến dịch

Tác giả : Gary R. Collins & Paul B. Lam ; Trịnh Chiến dịch

Nhà xuất bản : Tôn giáo

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 254 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046142171

Số phân loại : 259.109597

Chủ đề : 1. Gia đình -- Khía cạnh tôn giáo -- Thiên Chúa giáo. 2. Gia đình -- Khuyên răn của linh mục. 3. Khuyên răn của linh mục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5475/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5476/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top