loading

Sách, tuyển tập

Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam / Lý Kiến Lương ; Nguyễn Tôn Nhan dịch

Tác giả : Lý Kiến Lương ; Nguyễn Tôn Nhan dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 635 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.13

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc. 2. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5473/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5474/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top