loading

Sách, tuyển tập

Lai rai chén rượu giang hồ : tản mạn về võ hiệp Kim Dung / Huỳnh Ngọc Chiến

Tác giả : Huỳnh Ngọc Chiến

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 446 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049514814

Số phân loại : 895.1352

Chủ đề : 1. Nhà văn Trung Quốc -- Thế kỷ 20. 2. Tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5471/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5472/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top