loading

Sách, tuyển tập

Rong chơi cùng U Mộng Ảnh / Trương Trào ; Huỳnh Ngọc Chiến dịch và bình chú

Tác giả : Trương Trào ; Huỳnh Ngọc Chiến dịch và bình chú

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 415 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043020618

Số phân loại : 895.1

Chủ đề : 1. Cách ngôn Trung Quốc. 2. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5469/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5470/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top