loading

Sách, tuyển tập

Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim

Tác giả : Trần Trọng Kim

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 617 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 959.7

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5467/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5468/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top