loading

Sách, tuyển tập

Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh. T.2, Kỹ năng & sáng tạo / Bùi Minh Sơn

Tác giả : Bùi Minh Sơn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 147 tr. : minh họa màu ; 21 x 23 cm

ISBN : 9786048943998

Số phân loại : 770.92

Chủ đề : 1. Nhà nhiếp ảnh -- Việt Nam. 2. Nhiếp ảnh nghệ thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5465/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5466/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top