loading

Sách, tuyển tập

Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh. T.2, Kỹ năng & sáng tạo / Bùi Minh Sơn

Tác giả : Bùi Minh Sơn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 147 tr. : minh họa màu ; 21 x 23 cm

ISBN : 9786048943998

Số phân loại : 770.92

Chủ đề : 1. Bùi Minh Sơn, 1953-. 2. Nhà nhiếp ảnh -- Việt Nam. 3. Nhiếp ảnh nghệ thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5465/2021
(NT 381/8)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5466/2021
(NT 381/9)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top