loading

Sách, tuyển tập

Căn bản kỹ thuật nhiếp ảnh / Bùi Minh Sơn

Tác giả : Bùi Minh Sơn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 115 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 x 23 cm

ISBN : 9786048943974

Số phân loại : 771

Chủ đề : 1. Máy ảnh. 2. Nghệ thuật và nhiếp ảnh. 3. Nhiếp ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5461/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5462/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top