loading

Sách, tuyển tập

Thơ chữ Hán Nguyễn Du / Lê Thước, Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch ; Phạm Khắc Khoan ... [và nh.ng. khác] dịch thơ ; Nguyễn Sĩ Lâm hiệu đính

Tác giả : Lê Thước, Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch ; Phạm Khắc Khoan ... [và nh.ng. khác] dịch thơ ; Nguyễn Sĩ Lâm hiệu đính

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 398 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Chữ Hán -- Chuyển ngữ sang tiếng Việt. 2. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5459/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top