loading

Sách, tuyển tập

Hiện tượng học tinh thần. T.2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải

Tác giả : Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : TP. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, tr. 807-1638 ; 24 cm

ISBN : 9786041097490

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831. 2. Nhà triết học -- Đức -- Thế kỷ 19. 3. Tinh thần. 4. Triết học Đức -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5415/2021
(1662/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top