loading

Sách, tuyển tập

Martin Heidegger & tư tưởng hiện đại : Sartre - Marcel - Camus - Faulkner / Bùi Giáng

Tác giả : Bùi Giáng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1027 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049699436

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Đức. 2. Triết học trong văn học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 5335/2021
(1660/3)
Đang xử lý kỹ thuật
Top