loading

Sách, tuyển tập

Bán hàng trên amazon từ A - Z / Giàng Thuận Ý

Tác giả : Giàng Thuận Ý

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 234 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786043290493

Số phân loại : 381.142

Chủ đề : 1. Công ty Amazon.com. 2. Cửa hàng sách trên Internet. 3. Thương mại điện tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5131/2021
(5875/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5132/2021
(5875/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 5133/2021
(DN 998/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top