loading

Sách, tuyển tập

Văn hóa Việt Nam trong ngôn ngữ : sách chuyên khảo / Lý Tùng Hiếu

Tác giả : Lý Tùng Hiếu

Nhà xuất bản : Tri thức

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 559 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm

ISBN : 9786049439681

Số phân loại : 306.4409597

Chủ đề : 1. Ngôn ngữ học xã hội -- Việt Nam. 2. Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5067/2021
(3000/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5068/2021
(3000/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top