loading

Sách, tuyển tập

Hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông : sách tham khảo / Nguyễn Ngọc Thơ

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thơ

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 457 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9786045719961

Số phân loại : 306.4095

Chủ đề : 1. Châu Á -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Châu Á -- Văn hóa dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5037/2021
(2992/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5038/2021
(2992/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top