loading

Sách, tuyển tập

Đời vai phụ / Đậu Lướt Ván

Tác giả : Đậu Lướt Ván

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 243 tr. : hình vẽ màu ; 15 x 15 cm

ISBN : 9786047724598

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1469/2021
(E 112/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 1470/2021
(E 112/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top