loading

Sách, tuyển tập

Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm : sách chuyên khảo / Lê Thị Đan Dung chủ biên

Tác giả : Lê Thị Đan Dung chủ biên

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 182 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm

ISBN : 9786049568510

Số phân loại : 331.120420959716

Chủ đề : 1. Dân tộc thiểu số -- Điều kiện kinh tế -- Việt Nam -- Hà Giang. 2. Dân tộc thiểu số -- Việc làm -- Việt Nam -- Hà Giang. 3. Thị trường lao động -- Việt Nam -- Hà Giang.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4943/2021
(3910/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4944/2021
(3910/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top