loading

Sách, tuyển tập

The War against Germany : Europe and Adjacent areas

Nhà xuất bản : Off. of the Chief of Military History

Năm xuất bản : 1953 ;

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : ix,448 tr. : tranh ảnh, bản đồ ; 25 cm

Số phân loại : 940.54214

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ. $bQuân đội -- Lịch sử -- Chiến tranh thế giới, 1939-1945 -- Sách tranh ảnh. 2. Hoa Kỳ. $bQuân đội -- Lịch sử -- Chiến trường Châu Âu. 3. Chiến tranh thế giới, 1939-1945 -- Chiến dịch -- Mặt trận phía Tây -- Sách tranh.ảnh. 4. Chiến tranh thế giới, 1939-1945 -- Chiến trường -- Châu Âu -- Sách tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1974/2001
(K09.10_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top