loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Storytelling and teaching English to young learners : a Vietnamese case study / Lê Hồng Phương Thảo

Tác giả : Lê Hồng Phương Thảo

Nhà xuất bản : Victoria University of Wellington

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : New Zealand

Mô tả vật lý : 292 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.677

Chủ đề : 1. Giáo dục tiểu học -- Chương trình hoạt động. 2. Kể chuyện. 3. Luận án -- New Zealand. 4. Tiếng Anh -- Dạy và học (Tiểu học). 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26958
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26959 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top