loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Storytelling and teaching English to young learners : a Vietnamese case study / Lê Hồng Phương Thảo

Tác giả : Lê Hồng Phương Thảo

Nhà xuất bản : Victoria University of Wellington

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : New Zealand

Mô tả vật lý : 292 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.677

Chủ đề : 1. Giáo dục tiểu học -- Chương trình hoạt động. 2. Kể chuyện. 3. Luận án -- New Zealand. 4. Tiếng Anh -- Dạy và học (Tiểu học). 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26958
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26959 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top