loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu mức độ sử dụng và hoạt tính trị bệnh tiêu chảy của một số cây thuốc dân gian được sử dụng bởi Đồng bào K'Ho tại Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng / Phạm Minh Nhựt ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thị Phương Thảo

Tác giả : Phạm Minh Nhựt ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Thị Phương Thảo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 143, [48] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.3427061

Chủ đề : 1. Cây thuốc -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tiêu chảy -- Điều trị. 4. Y học cổ truyền -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26943
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26944 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top