loading

Sách, tuyển tập

Tư duy nhạy, tiếp thu nhanh / Peter Hollins ; Nguyễn Long Chiến dịch

Tác giả : Peter Hollins ; Nguyễn Long Chiến dịch

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 205 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046550457

Số phân loại : 612.82334

Chủ đề : 1. Khả biến thần kinh. 2. Thay đổi hành vi. 3. Tự quản lý (Tâm lý học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4852/2021
(8168)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4853/2021
(8169)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top