loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đô thị hóa tỉnh Bình Dương và ảnh hưởng của nó đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất / Nguyễn Thị Hoài Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Viết Thịnh

Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Viết Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 181, PL1 - PL32 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 307.17160959774

Chủ đề : 1. Đô thị hóa -- Việt Nam -- Bình Dương -- Đến năm 2030. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Bình Dương -- Đến năm 2030. 4. Sử dụng đất -- Việt Nam -- Bình Dương -- Đến năm 2030. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26928
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26929 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top