loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đô thị hóa tỉnh Bình Dương và ảnh hưởng của nó đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất / Nguyễn Thị Hoài Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Viết Thịnh

Tác giả : Nguyễn Thị Hoài Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Viết Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 181, PL1 - PL32 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 307.17160959774

Chủ đề : 1. Đô thị hóa -- Việt Nam -- Bình Dương -- Đến năm 2030. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Bình Dương -- Đến năm 2030. 4. Sử dụng đất -- Việt Nam -- Bình Dương -- Đến năm 2030. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 26928
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26929 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top