loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản về giá thể, dinh dưỡng, pH và quang chu kỳ làm cơ sở cho việc tăng củ nhỏ khoai tây giống thế hệ G₀ / Nguyễn Thế Nhuận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Đăng Nghĩa

Tác giả : Nguyễn Thế Nhuận ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Đăng Nghĩa

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 270, [58] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 635.21

Chủ đề : 1. Giống khoai tây (Seed potatoes). 2. Khoai tây -- Trồng trọt. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26925
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26926 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top