loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sự chuyển hóa vật chất hữu cơ trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) thâm canh / Nguyễn Thị Bích Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Hòa, Nguyễn Phúc Cẩm Tú

Tác giả : Nguyễn Thị Bích Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Hòa, Nguyễn Phúc Cẩm Tú

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 135, [37] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 639.68

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nuôi tôm. 3. Nuôi trông thủy sản.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26916
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26917 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top