loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu điều trị bảo tồn trong ung thư nguyên bào võng mạc bằng laser diode / Phan Thị Anh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Kiệt, Cung Thị Tuyết Anh

Tác giả : Phan Thị Anh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Kiệt, Cung Thị Tuyết Anh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 616.99484

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn Lasers -- Tóm tắt. 2. Diodes -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Ung thư nguyên bào võng mạc -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 5. Ung thư nguyên bào võng mạc -- Điều trị -- Tóm tắt. 6. Võng mạc -- Ung thư -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 7. Võng mạc -- Ung thư -- Điều trị -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26912
Đang xử lý kỹ thuật
Top