loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu điều trị bảo tồn trong ung thư nguyên bào võng mạc bằng laser diode / Phan Thị Anh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Kiệt, Cung Thị Tuyết Anh

Tác giả : Phan Thị Anh Thư ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Công Kiệt, Cung Thị Tuyết Anh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 134, [42] tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.99484

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn Lasers. 2. Diodes. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ung thư nguyên bào võng mạc -- Chẩn đoán. 5. Ung thư nguyên bào võng mạc -- Điều trị. 6. Võng mạc -- Ung thư -- Chẩn đoán. 7. Võng mạc -- Ung thư -- Điều trị. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26910
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26911 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top