loading

Sách, tuyển tập

Từ điển tiếng Việt / Văn Tân chủ biên

Tác giả : Văn Tân chủ biên

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1172 tr ; 19 cm

Số phân loại : 495.9223

Chủ đề : 1. Tiếng Việt -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 1815
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top