loading

Luận án, luận văn

Modification of the canadian water quality index : case study assessment of groundwater quality in Mekong delta, Vietnam / Đào Thị Bích Vân

Tác giả : Đào Thị Bích Vân

Nhà xuất bản : Technische Universitat Darmstadt

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Darmstadt, Hessen, Germany

Mô tả vật lý : xxiii, 149 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 363.61095978

Chủ đề : 1. Chất lượng nước -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Luận án -- Đức. 3. Nước ngầm -- Chất lượng -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 4. Quản lý chất lượng nước -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26908
Đang xử lý kỹ thuật
Top