loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pesticide and salinisation, two stressors of freshwater ecosystems / Lê Trọng Diệu Hiền

Tác giả : Lê Trọng Diệu Hiền

Nhà xuất bản : University Koblenz-Landau

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Germany

Mô tả vật lý : xiv, 139 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 577.6

Chủ đề : 1. Độ mặn của nước -- Khía cạnh môi trường. 2. Luận án -- Đức. 3. Sinh thái nước ngọt. 4. Thuốc trừ sâu -- Khía cạnh môi trường. 5. Xâm nhập mặn. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26906
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26907 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top