loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Learning approach and competency in relation to employability in high tuition fee environments / Nguyễn Minh Tuấn ; supervisors : Phan Triều Anh, Lê Vĩnh Triển

Tác giả : Nguyễn Minh Tuấn ; supervisors : Phan Triều Anh, Lê Vĩnh Triển

Nhà xuất bản : International University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xviii, 205, [36] tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.3809597

Chủ đề : 1. Chi phí đại học -- Việt Nam. 2. Học phí -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Việc làm và giáo dục -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26901
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26902 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top