loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Suffusion susceptibility characterization by taking into consideration the context of engineering practice / Trần Đình Minh

Tác giả : Trần Đình Minh

Nhà xuất bản : Université de Nantes

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Nantes, France

Mô tả vật lý : xx, 208 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 551.302

Chủ đề : 1. Luận án -- Pháp. 2. Xói mòn đất. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26897
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26898 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top