loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Study on smart city development in Vietnam medium-sized cities : stakeholder approach / Hoàng Việt Bách Khoa

Tác giả : Hoàng Việt Bách Khoa

Nhà xuất bản : Seoul National University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Seoul, Korea

Mô tả vật lý : x, 166 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.121609597

Chủ đề : 1. Luận án -- Hàn Quốc. 2. Phát triển đô thị bền vững -- Việt Nam. 3. Qui hoạch đô thị -- Đổi mới công nghệ -- Việt Nam. 4. Thành phố và thị xã -- Đổi mới công nghệ -- Việt Nam. 5. Truyền thông trong qui hoạch đô thị -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26894
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26895 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top