loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Study on smart city development in Vietnam medium-sized cities : stakeholder approach / Hoàng Việt Bách Khoa

Tác giả : Hoàng Việt Bách Khoa

Nhà xuất bản : Seoul National University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Seoul, Korea

Mô tả vật lý : x, 166 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.121609597

Chủ đề : 1. Luận án -- Hàn Quốc. 2. Phát triển đô thị bền vững -- Việt Nam. 3. Qui hoạch đô thị -- Đổi mới công nghệ -- Việt Nam. 4. Thành phố và thị xã -- Đổi mới công nghệ -- Việt Nam. 5. Truyền thông trong qui hoạch đô thị -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 26894
(K07.23_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26895 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top