loading

Luận án, luận văn

Biến đổi đời sống văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Văn Sinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phương Duy

Tác giả : Huỳnh Văn Sinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phương Duy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 307.14120959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phát triển nông thôn -- Khía cạnh văn hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Điều kiện nông thôn -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26890
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top