loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Biến đổi đời sống văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Văn Sinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phương Duy

Tác giả : Huỳnh Văn Sinh ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Phương Duy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 329, [63] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.14120959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phát triển nông thôn -- Khía cạnh văn hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Điều kiện nông thôn. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26888
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26889 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top