loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu hiệu quả phẫu thuật điều trị bướu tuyến giáp lành tính gây chèn ép khí quản / Tiêu Chí Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Quốc Hòa, Phạm Thọ Tuấn Anh

Tác giả : Tiêu Chí Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Quốc Hòa, Phạm Thọ Tuấn Anh

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 617.533059

Chủ đề : 1. Khí quản -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Tuyến giáp -- Bướu -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26887
Đang xử lý kỹ thuật
Top