loading

Sách, tuyển tập

Sam Walton : cuộc đời kinh doanh tại Mỹ / John Huey ; Ngô Phương Hạnh ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : John Huey ; Ngô Phương Hạnh ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 506 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045988084

Số phân loại : 381.149092

Chủ đề : 1. Walton, Sam, 1918-1992. 2. Công ty Wal-Mart -- Lịch sử. 3. Cửa hàng bán giảm giá (Bán lẻ) -- Hoa Kỳ -- Lịch sử. 4. Doanh nhân -- Hoa Kỳ -- Tiểu sử. 5. Triệu phú -- Hoa Kỳ -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4406/2021
(5897)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4407/2021
(5898)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top