loading

Luận án, luận văn

Diễn ngôn bài chòi Nam Trung Bộ dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa / Đặng Thị Thanh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Đặng Thị Thanh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 256 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 495.9228

Chủ đề : 1. Bài chòi. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nam Trung Bộ -- Đời sống xã hội và tập quán. 4. Nam Trung Bộ -- Văn hóa dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26883
Đang xử lý kỹ thuật
Top