loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Diễn ngôn bài chòi Nam Trung Bộ dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa / Đặng Thị Thanh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Đặng Thị Thanh Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 195, [35] tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.9228

Chủ đề : 1. Âm nhạc dân tộc -- Việt Nam -- Nam Trung Bộ. 2. Bài chòi. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nam Trung Bộ -- Đời sống xã hội và tập quán. 5. Nam Trung Bộ -- Văn hóa dân gian. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26881
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26882 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top